Opleiding VCA Leidinggevenden (VOL-VCA)

Om als bedrijf een VCA-certificering te krijgen, moeten alle medewerkers die in je onderneming als leidinggevenden aan de slag willen of zijn, het diploma VCA Leidinggevenden hebben. De opleiding VCA Leidinggevenden geeft kandidaten een brede kennis over veiligheid op het werk, sensibiliseert hen over het belang van veiligheid in hun rol als leidinggevende, en bereidt hen voor op het examen met een combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden.

Praktisch

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Duur: 2 dagen

Wat omvat deze opleiding VCA Leidinggevenden?

De leerinhouden van deze opleiding zijn:

 • Wetgeving
  • Grondbeginselen, welzijn, preventiestructuren, voorlichting, opleiding, onthaal, medisch onderzoek, zorg voor derden, inspectie/toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese en nationale richtlijnen, CE-markering, uitzendkrachten, …
 • Gevaren, risico’s en preventie
  • Gevaar en risico, bronnen, preventie, risicobeheersing, risicoanalyse, actieplan, communicatie, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden, …
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
  • Begrippen, ongevallentheorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, ongevallenbeleid, ongevallen behandelen, registreren en onderzoeken, …
 • Veiligheidsgedrag
  • Gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak leidinggevende, observeren, …
 • Taken, rechten, plichten en overleg
  • Verplichtingen van de werkgever, taken, rechten en plichten van werknemers, werkplekinspecties, overleg, certificering, veiligheidspaspoort, opleiding, …
 • Procedures, instructies en signalering
  • Veiligheidsregels, voorlichting, instructie, opleiding, werkplekken en installaties veiligstellen, vergunningen, signalering, markeringen, …
 • Noodsituaties
  • Identificatie, bedrijfsnoodplan, hulpbronnen, bestrijding, bedrijfshulpverlening, evacuatie, …
 • Gevaarlijke stoffen
  • Indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering, gevaarsymbolen, productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders, …
 • Brand en explosie
  • Ontstaan, bronnen, preventie, invloed op mens en omgeving, soorten, blusprincipes en middelen, …
 • Arbeidsmiddelen
  • Gevaren, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch en pneumatisch handgereedschap, eenvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen, …
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
  • Lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, werken in besloten ruimten, …
 • Elektriciteit en straling
  • Gevaren en risico’s, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch materiaal, statische elektriciteit, straling, …
 • Ergonomische werkplekken
  • Relatie mens – werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen, zitten en staan, …
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, hand- en armbescherming, voet- en beenbescherming, lichaamsbescherming, valbescherming, …

Heb je interesse om een opleiding VCA Leidinggevenden te organiseren voor je medewerkers?

Bekijk ook onze andere ergonomie- of veiligheidsopleidingen

Bekijk ook onze andere ergonomie- of veiligheidsopleidingen