Aanpak Jocomotion

Pijler 1 van Jocomotion | EVALUATION

Een heldere analyse van de ergonomie en veiligheid in je bedrijf

Weten vanwaar je vertrekt, is essentieel als je de juiste koers wilt bepalen om je eindbestemming te bereiken. Daarom maakt Jocomotion altijd eerst een analyse van de ergonomische situatie en veiligheidsaspecten op jouw werkvloer.

Evaluation in de praktijk

Is de beginsituatie helder? Dan krijg je van ons advies op maat met concrete en haalbare voorstellen en een gedetailleerd actieplan om op een efficiënte manier de ergonomie en de veiligheid in je bedrijf te verbeteren. We meten de competenties van je medewerkers en formuleren aanbevelingen voor opleidingen. Je krijgt ook advies over werkmiddelen en suggesties om de inrichting van je werkplekken te optimaliseren en de werkorganisatie te verbeteren.

Wil je ook een analyse van de ergonomie en veiligheid in je bedrijf?

Het doel: een stevige basis voor veiligheid en ergonomie

De pijler Evaluation vormt het fundament van onze doeltreffende aanpak. Het resultaat van onze evaluatie en analyse:

  • Je weet of je bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor ergonomisch en veilig werken.
  • Je weet hoe je het risico op ongevallen en fysieke klachten – en dus ook op onbeschikbaarheid van je medewerkers – kunt verkleinen en welke acties je daar proactief voor kunt ondernemen.
  • Je weet hoe elke afdeling van je organisatie scoort voor ergonomie en veiligheid.
  • Je weet hoe je op de efficiëntste manier je werkplekken ergonomisch en veilig kunt (her)inrichten.
  • Je weet welke machines, materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen jij en je medewerkers beter wel of niet gebruiken.
Veiligheid

Neem ook eens een kijkje bij de rest van ons aanbod:

Neem ook eens een kijkje bij de rest van ons aanbod: