Aanpak Jocomotion

Pijler 3 van Jocomotion | RETENTION

Op een duurzame manier naar meer arbeidsveiligheid en ergonomie in je bedrijf

Herhaling en bijsturing zijn de sleutels tot succes. Wil je een gezonde en duurzame beweging naar ergonomie en arbeidsveiligheid realiseren in je bedrijf? Op korte én lange termijn? Dan moet je ook inzetten op de verankering van de veranderde bedrijfscultuur en bijsturen waar dat nodig is.

Retention in de praktijk

We evalueren de doorgevoerde veranderingen uit het actieplan en adviseren je over extra stappen om een blijvende cultuurverandering te realiseren in je bedrijf. Via opleidingen gaan we voor een blijvende integratie van kennis, vaardigheden en gedrag. Zo gaan arbeidsveiligheid en ergonomisch werken echt deel uitmaken van het DNA van je bedrijf.

Streef je naar medewerkers die op korte én lange termijn aandacht hebben voor arbeidsveiligheid en ergonomisch werken?

Het doel: duurzaam inzetbare medewerkers

Zet je in op verankering? Dan krijg je medewerkers die:

  • blijvend aandacht hebben voor arbeidsveiligheid en ergonomie
  • de veiligheidsregels in je bedrijf respecteren vanuit een intrinsieke motivatie en ergonomisch werken als vanzelfsprekend beschouwen
  • ambassadeurs zijn voor nieuwe medewerkers
  • thuis aandacht hebben voor ergonomie en veiligheid, zodat de kans op ongevallen ook daar verkleint
  • gemotiveerd, loyaal, tevreden én duurzaam inzetbaar zijn
Jocomotion

Neem ook eens een kijkje bij de rest van ons aanbod:

Neem ook eens een kijkje bij de rest van ons aanbod: