(Maat)opleidingen veiligheid

Veilig kunnen werken is een recht. Daarom geeft Jocomotion als specialist in veiligheid en ergonomie bedrijfsopleidingen die de veiligheid in je bedrijf verhogen. Zo verkleint de kans op ongevallen en neemt de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers toe.

Onze opleidingen veiligheid

Evaluation

Ergonomie

Competentiescan basisveiligheid

De competentiescan maakt duidelijk hoe goed jouw bedrijf scoort voor veiligheid. We peilen naar de kennis, vaardigheden en attitudes rond veiligheid van je medewerkers en brengen competenties in kaart. Die informatie geeft je een stevige basis om een succesvol veiligheids- en opleidingsbeleid uit te rollen.

Implementation

Veiligheid

Opleiding VCA Basis (B-VCA)

Deze opleiding bereidt je operationele medewerkers voor op het VCA-examen dat ze moeten afleggen als onderdeel van de VCA-certificering van je bedrijf.

>> Lees meer >>

Veiligheid

Opleiding VCA leidinggevenden (VOL-VCA)

Deze opleiding richt zich op leidinggevende operationele medewerkers en helpt hen om zich grondig en met succes voor te breiden op het VOL-VCA-examen.

>> Lees meer >>

Train the trainer

Een veiligheidsbeleid kan alleen succesvol zijn als veiligheid breed gedragen wordt binnen een bedrijf. Deze opleiding maakt de deelnemers klaar om op te treden als aanspreekpunt, voortrekker en opleider voor veiligheid op de werkvloer. Zo wordt veilig werken in al zijn aspecten verankerd in het DNA van je bedrijf.

Ergonomie

Quickstart nieuwe werknemers en uitzendkrachten

Deze opleiding informeert en sensibiliseert nieuwe medewerkers en uitzendkrachten over veiligheid en leert hen om veilig te werken. Onze experts integreren de interne veiligheidsregels van je bedrijf in deze opleiding.

>> Lees meer >>

Kleine brandblusmiddelen

Opleiding kleine blusmiddelen

Met deze opleiding vergroot je de algemene kennis over brandveiligheid in je bedrijf. De deelnemers leren hoe ze preventief brandveilig kunnen werken en zelf kleine blusmiddelen moeten bedienen.

>> Lees meer >>

Retention

Bouw

Terugkommoment en opfrissing

Opleidingen mogen geen eenmalige gebeurtenis zijn, maar moeten worden ingebed in het welzijnsbeleid van je onderneming. Alleen zo veranker je veiligheidsbesef in je dagelijkse werking. Om dat te realiseren is het belangrijk om regelmatig terug te koppelen, de kennis van je medewerkers op te frissen en met nieuwe opleidingen veranderende behoeften in te vullen. Een uitdaging waarmee Jocomotion je graag helpt.

Opzetten van een ergonomiebeleid

Opzetten van een veiligheidsbeleid

Organisatorische en technische ingrepen volstaan niet om een succesvol veiligheidsbeheer te voeren. Het preventiebeleid in je bedrijf staat of valt met de medewerking van de operationele medewerkers en de hiërarchische lijn. In deze opleiding leer je om alle voorwaarden te vervullen om tot een breed draagvlak voor veiligheid te komen, en om een preventiebeleid te realiseren dat alle medewerkers ondersteunen.

Specifieke opleidingsvraag?

Vind je in ons aanbod niet de veiligheidsopleiding die helemaal aansluit bij de behoeften in jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag hoe we aan jouw wensen kunnen voldoen. Jouw vraag is onze uitdaging!